HitBTC的Logo

HitBTC

HitBTC是全球领先的加密数字货币交易平台之一,从2013年即开始针对个人用户提供交易。
官网地址:https://hitbtc.com 国家: 英国 微博:
24小时平台成交额:
¥2,067,953,280排名 NO.12
$302,602,30438,306BTC
名称 交易对 价格 24H成交量 24H成交额 占比 更新时间 自选
1 比特币-BTC 比特币-BTC BTC/USD ¥44,209.5106 1.60万 ¥70,873万 35.02% 刚刚
2 以太坊-ETH 以太坊-ETH ETH/BTC ¥1,515.0249 24.37万 ¥36,926万 17.86% 54分钟前
3 以太坊-ETH 以太坊-ETH ETH/USD ¥1,506.1911 20.79万 ¥31,307万 15.14% 54分钟前
4 比特币现金-BCH 比特币现金-BCH BCH/USD ¥3,084.4188 6.44万 ¥19,875万 9.61% 46分钟前
5 比特币现金-BCH 比特币现金-BCH BCH/BTC ¥3,093.9024 4.74万 ¥14,676万 7.10% 54分钟前
6 莱特币-LTC 莱特币-LTC LTC/USD ¥399.6805 20.11万 ¥8,036万 3.89% 1天前
7 达世币-DASH 达世币-DASH DASH/BTC ¥1,318.9576 6.04万 ¥7,966万 3.85% 5小时前
8 门罗币-XMR 门罗币-XMR XMR/BTC ¥789.3595 4.66万 ¥3,681万 1.78% 7小时前
9 大零币-ZEC 大零币-ZEC ZEC/BTC ¥917.6766 3.85万 ¥3,531万 1.71% 54分钟前
10 达世币-DASH 达世币-DASH DASH/USD ¥1,333.3618 2.63万 ¥3,510万 1.70% 6小时前
11 门罗币-XMR 门罗币-XMR XMR/USD ¥785.3515 2.45万 ¥1,925万 0.93% 7小时前
12 大零币-ZEC 大零币-ZEC ZEC/USD ¥911.7104 1.66万 ¥1,515万 0.73% 54分钟前
13 比特币现金-BCH 比特币现金-BCH BCH/ETH ¥3,086.7640 2,757.12 ¥851万 0.41% 42分钟前
14 门罗币-XMR 门罗币-XMR XMR/ETH ¥791.7814 1,746.06 ¥138万 0.07% 54分钟前
15 达世币-DASH 达世币-DASH DASH/ETH ¥1,317.4463 956.41 ¥126万 0.06% 54分钟前
16 大零币-ZEC 大零币-ZEC ZEC/ETH ¥917.1609 1,333.00 ¥122万 0.06% 54分钟前
17 MKR MKR MKR/ETH ¥3,077.2779 299.06 ¥92万 0.04% 刚刚
18 MKR MKR MKR/BTC ¥3,065.4817 274.62 ¥84万 0.03% 刚刚
19 DCNT DCNT DCNT/BTC ¥741.2704 215.72 ¥16万 0.01% 刚刚
20 超级比特币-SBTC 超级比特币-SBTC SBTC/USDT ¥119.1136 13.76 ¥1,639 0% 3小时前
21 SMS SMS SMS/BTC ¥63.6988 79.97 ¥5,094 0% 1天前
22 SUR SUR SUR/BTC ¥9.0395 906.60 ¥8,195 0% 1天前
23 TIME TIME TIME/BTC ¥33.3027 40.96 ¥1,364 0% 21分钟前
24 DCNT DCNT DCNT/USD ¥744.8949 104.04 ¥8万 0% 刚刚
25 CNX CNX CNX/BTC ¥18.5858 170.30 ¥3,165 0% 1天前
26 B2G B2G B2G/USD ¥123.7687 23.10 ¥2,859 0% 0天前
27 超级比特币-SBTC 超级比特币-SBTC SBTC/ETH ¥104.2829 0.69 ¥72 0% 4小时前
28 REP REP REP/ETH ¥97.9298 3.80 ¥372 0% 6小时前
29 DGD DGD DGD/BTC ¥247.9413 8.60 ¥2,132 0% 2小时前
30 DCNT DCNT DCNT/ETH ¥743.9206 27.82 ¥2万 0% 刚刚
31 GNO GNO GNO/BTC ¥175.7383 32.25 ¥5,668 0% 1天前
32 ICOS ICOS ICOS/USD ¥21.4926 16.68 ¥358 0% 11小时前
33 科莫多币-KMD 科莫多币-KMD KMD/BTC ¥9.0681 14.70 ¥133 0% 0天前
34 MCO MCO MCO/ETH ¥32.9117 6.00 ¥197 0% 54分钟前
35 MKR MKR MKR/USD ¥3,056.9393 8.47 ¥3万 0% 刚刚
36 NTO NTO NTO/BTC ¥0.0046 15.71万 ¥716 0% 1天前
37 REP REP REP/BTC ¥98.1214 84.39 ¥8,280 0% 6小时前
38 B2G B2G B2G/BTC ¥130.4755 35.60 ¥4,645 0% 0天前

   HitBTC成立于2013年,是英国的一所比特币交易平台。HitBTC是全球领先的加密数字货币交易平台之一,从2013年即开始针对个人用户提供交易。HitBTC交易平台以先进的匹配引擎、多币种支持和友好的客户服务而闻名。除了数字货币之间的交易对外,HitBTC还提供法币与数字货币的交易对,即美元和欧元市场。

 HitBTC的创新和技术特性是创建了一个稳定可靠的API,满足了算法交易者高频交易的需求。此外,通过HitBTC FIX交易和FIX市场数据终端,HitBTC为FIX交易提供了支持。


手续费详见https://hitbtc.com/fees-and-limits 

币种成交额占比

HitBTC最新公告

aOh! 没有查询到数据!
  • 登录
    建议反馈
    HQZ行情站不是完美的,我们渴望您的建议
咨询·建议