ELF市场行情

# 交易所 交易对 价格 成交量 成交额 占比 更新时间 自选状态
1 火币网 火币网 ELF/USDT ¥0.6991 356.03万 ¥249万 0% 2小时前
2 火币网 火币网 ELF/ETH ¥0.0029 12.91万 ¥371 0% 3小时前
3 火币网 火币网 ELF/BTC ¥0.000075 33.34万 ¥25 0% 2小时前
4 Bibox Bibox ELF/BTC ¥0.2969 0 ¥0 0% 刚刚
5 HitBTC HitBTC ELF/BTC ¥0.6979 995.70 ¥695 0% 刚刚
6 OKEX OKEX ELF/BTC ¥0.000075 397,845,873.61万 ¥29,955万 0% 刚刚
7 币夫 币夫 ELF/USDT ¥0.7011 302.87万 ¥212万 0% 刚刚
8 Exx Exx ELF/USDT ¥6.1633 0 ¥0 0% 刚刚
9 MXC抹茶交易所 MXC抹茶交易所 ELF/USDT ¥0.6974 574.77万 ¥401万 0% 17分钟前
10 币安 币安 ELF/ETH ¥0.7129 617.15 ¥440 0% 刚刚
11 OKEX OKEX ELF/USDT ¥0.7012 26,148.43万 ¥18,334万 0% 刚刚
12 DDEX DDEX ELF/WETH ¥730.8989 169.63 ¥12万 0% 35分钟前
13 MXC抹茶交易所 MXC抹茶交易所 ELF/ETH ¥0.6976 380.74万 ¥266万 0% 17分钟前
14 币安 币安 ELF/BTC ¥0.7045 258.39 ¥182 0% 刚刚
15 OKEX OKEX ELF/ETH ¥0.0029 4,916,437.96万 ¥14,140万 0% 刚刚
16 B网 B网 ELF/BTC ¥0.7162 3,674.95 ¥2,632 0% 刚刚
17 MXC抹茶交易所 MXC抹茶交易所 ELF/BTC ¥0.6974 465.84万 ¥325万 0% 17分钟前

Bitcoin的Logo ELF

¥1 0.67%
≈0  ≈0.000078BTCC
  • 24H最高: ¥1
  • 24H最低: ¥1
  • 24H成交额: ¥102,694,230第51名
  • 详细信息

ELF基本信息

  • 登录
    建议反馈
    HQZ行情站不是完美的,我们渴望您的建议
咨询·建议